top of page

Đặc điểm của thị trường bất động sản

Đã cập nhật: 18 thg 1

Thị trường bất động sản là quá trình giao dịch hàng hóa bất động sản giữa các bên có liên quan, là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua,thế chấp và các dịch vụ khác có liên quan đến bất động sản giữa các chủ thể trên thị trường mà ở đó vai trò quản lý nhà nước có tác động quyết định đến sự thúc đẩy phát triển hay kìm hãm hoạt động kinh doanh trên thị trường bất động sản.

- Thị trường bất động sản không phải là thị trường giao dịch bản thân bất động sản mà là thị trường giao dịch các quyền và lợi ích chứa đựng trong bất động sản:

- Thị trường bất động sản mang tính vùng, tính khu vực sâu sắc:

- Thị trường bất động sản là thị trường chịu ảnh hưởng nhiều bởi sự chi phối của pháp luật:

- Thị trường bất động sản tuy có hoạt động phong phú nhưng thường là một thị trường không hoàn hảo:

- Độ trễ của cung và cầu bất động sản lớn hơn so với các hàng hóa khác:

- Giao dich trên thị trường bất động sản cần có những chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp có trình độ cao:

- Thị trường bất động sản có mối quan hệ mật thiết với thị trường tài chính:

Chi tiết liên hệ  • Số 22/20 Đường số 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • 0896 333 186

  • minhphuckhanhland@gmail.com


7 lượt xem0 bình luận

Bình luận


bottom of page