top of page

Hướng dẫn thủ tục chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai năm 2013;

 • Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường ban hành ngày 2 tháng 6 năm 2014;

 • Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường ban hành ngày 02 tháng 06 năm 2014;

 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai do Chính phủ ban hành ngày 06 tháng 01 năm 2017;

 • Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2014;

Căn cứ pháp lý cho phép chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 57 Luật đất đai, phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì mới được phép chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất;

Bên cạnh đó, còn cần phụ thuộc vào chính sách của từng địa phương, cụ thể như sau: Điều Điều 52 Luật Đất đai 2013 quy định về các căn cứ phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất

 • Thứ nhất: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, Thông tư 29/2014/TT-BTNMT, kế hoạch này phải xác định được diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

 • Thứ hai, nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Thủ tục chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Trường hợp diện tích đất trồng cây lâu năm thuộc diện được phép chuyển thì các chủ thể cần phải làm đơn và thực hiện theo các bước sau đây:

– Chuẩn bị hồ sơ

Theo nội dung khoản 1 điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, hồ sơ gồm có:

 • Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 • Sổ hộ khẩu; chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân kèm theo.

– Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

– Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ yêu cầu

 • Hồ sơ hợp lệ thì trao giấy biên nhận cho người yêu cầu; nhận thông báo số tiền phải nộp, nộp tại cơ quan thuế và giữ hóa đơn để xuất trình theo yêu cầu.

 • Hồ sơ chưa hợp lệ thì không quá 03 ngày làm việc, phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

– Trả kết quả

 • Theo quy định tại khoản 40 điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời hạn giải quyết không quá 15 ngày

 • Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời hạn là không quá 25 ngày

( thời hạn trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã và thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất)

 • Xác định tiền sử dụng đất nộp khi chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở (M)

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, mức tiền phải đóng được xác định như sau:

M = (Tiền sử dụng theo giá đất ở) – (Tiền sử dụng theo giá đất nông nghiệp)


1 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page