top of page

Tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng loại đất nào?

(Chinhphu.vn) - Bà Ngô Thị Lý (Quảng Ngãi) hỏi, tổ chức kinh tế có được nhận chuyển nhượng đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp không? Ngoài các điều kiện theo quy định như, có Giấy chứng nhận, đất không tranh chấp, trong thời hạn sử dụng đất,… thì có còn yêu cầu hay điều kiện gì không?

02/10/2023 10:02

Bà Lý cũng muốn biết, tổ chức kinh tế có được nhận chuyển nhượng đất ở của hộ gia đình, cá nhân mà không phải để xây dựng trụ sở cơ quan hay sản xuất kinh doanh, chỉ là công ty muốn mua để dành sau này khi cần thiết thì sử dụng thì có được không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013 thì đất trồng cây lâu năm là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai 2013 quy định tổ chức kinh tế được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại Điều 191 của Luật này.

Điều 176 Luật Đất đai 2013 quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện để thực hiện quyền của người sử dụng đất trong đó có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tại Khoản 2 Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định về tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 193 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Điều 194 Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.

Căn cứ quy định nêu trên, việc chuyển nhượng đất trồng cây lâu năm, đất ở không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013, tổ chức kinh tế được phép nhận chuyển nhượng đất trồng cây lâu năm, đất ở của hộ gia đình, cá nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 188, Điều 194 Luật đất đai 2013.

Trường hợp nhận chuyển nhượng đất trồng cây lâu năm để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 193 Luật Đất đai 2013.

3 lượt xem0 bình luận

Kommentare


bottom of page