top of page

DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

  • 1 gi
  • 500.000 Đồng Việt Nam
  • Ho Chi Minh City

Mô tả dịch vụ

Nội dung môi giới bất động sản của chúng tôi 1. Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng. 2. Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. 3. Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.


Chi tiết liên hệ

  • CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MINH PHÚC KHÁNH, Đường số 13, Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

    0896333186

    minhphuckhanhland@gmail.com


bottom of page