top of page

DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

  • 1 gi
  • 790.000 Đồng Việt Nam
  • Ho Chi Minh City

Mô tả dịch vụ

Theo quy định của khoản 2 Điều 75 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về Nội dung kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản: - Bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản theo sự ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng, người có quyền sử dụng đất; - Tổ chức thực hiện việc cung cấp các dịch vụ bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của bất động sản; - Tổ chức thực hiện việc bảo trì, sửa chữa bất động sản; - Quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng bất động sản của khách hàng theo đúng hợp đồng; - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với khách hàng, với Nhà nước theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng, người có quyền sử dụng đất. Đồng thời, nội dung, thời gian, phạm vi quản lý bất động sản, quyền và nghĩa vụ của các bên và giá dịch vụ quản lý bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng; Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản chịu trách nhiệm thực hiện cam kết trong hợp đồng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.


Chi tiết liên hệ

  • CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MINH PHÚC KHÁNH, Đường số 13, Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

    0896333186

    minhphuckhanhland@gmail.com


bottom of page