top of page

DỊCH VỤ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN

  • 1 gi
  • 500.000 Đồng Việt Nam
  • Ho Chi Minh City

Mô tả dịch vụ

Tư vấn bất động sản được giải thích tại khoản 8 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau: Tư vấn bất động sản là hoạt động trợ giúp về các vấn đề liên quan đến kinh doanh bất động sản theo yêu cầu của các bên.


Chi tiết liên hệ

  • CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MINH PHÚC KHÁNH, Đường số 13, Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

    0896333186

    minhphuckhanhland@gmail.com


bottom of page