top of page

SÀN GIAO DICH BẤT ĐỘNG SẢN

Kinh doanh bất động sản

  • 1 gi
  • 600000
  • Ho Chi Minh City

Mô tả dịch vụ

Sàn giao dịch bất động sản chúng tôi thực hiện các hoạt động Theo Điều 70 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định sàn giao dịch bất động sản được phép thực hiện các hoạt động sau: - Mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. - Tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; - Giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch; - Kiểm tra giấy tờ về bất động sản bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch; - Làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.


Chi tiết liên hệ

  • CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MINH PHÚC KHÁNH, Đường số 13, Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

    0896333186

    minhphuckhanhland@gmail.com


bottom of page